Opätovné využitie a recyklácia

 
 
 
 

Opätovné využitie a recyklácia

Predĺženie životnosti výpočtovej techniky jej znovu použitím sa všeobecne považuje za najšetrnejší spôsob recyklácie s ohľadom na životné prostredie a s prihliadnutím na to, koľko energie sa investuje do spracovania takýchto zariadení.

CSI Lifecycle Europe je oficiálny MAR partner spoločnosti Microsoft. Staráme sa o to, aby bolo všetko zariadenie pripravené na opätovné využitie na sekundárnom trhu, kam ho umiestňujeme prostredníctvom našich overených obchodníkov.

 

Avšak v prípadoch, keď zariadenie nie je spôsobilé na ďalší predaj, sa snažíme využiť základné komponenty na náhradné diely. Zvyšok recyklujeme v súlade s platnou legislatívou. Zameriavame sa na demontáž a zničenie chybných častí zariadení a sme schopný splniť akékoľvek povinnosti podľa normy WEEE a Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) cez našich partnerov.