Sanitizácia dát

 
 
 
 

Sanitizácia dát

Ochrana dát na úrovni sanitizácie je veľmi dôležitá, lebo akékoľvek narušenie citlivých dát môže vystaviť vašu spoločnosť zlej publicite, žalobe alebo dokonca pokutám. Likvidácia dát by mala tvoriť dôležitú časť Vašej bezpečnostnej politiky.

Cieľom každej organizácie je zabezpečiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti svojich sietí, aby sa ochránili citlivé dáta pred narušením, ale občas sa prehliada, čo sa stáva s citlivými dátami na pevných diskoch a iných pamäťových médiách pri likvidácií zariadení na konci ich životného cyklu.

Interné bezpečnostné predpisy niektorých organizácií nedovoľujú, aby výpočtová technika opustila budovu ani z dôvodu jej likvidácie. Pre takéto prípady má CSI Lifecycle Europe pripravený špeciálny kamión s mobilnou drvičkou, ktorá zariadenia zneškodní pred očami zákazníka. Náš prístup je založený na úspešnom modeli DDRV využívaným spoločnosťou EPC (súčasť celosvetovej skupiny CSI) v Severnej Amerike, kde už boli úspešne zlikvidované tisíce pevných diskov.

DDRV disponuje dvoma špeciálne navrhnutými drvičkami, ktoré sú schopné zoskartovať pevné disky na veľkosť 30 mm v prípade komerčných dát alebo na 6 mm v prípade veľmi citlivých dát, čo je v súlade so zákonnými normami. To, že môžeme vykonať celý proces  v sídle klienta, môže zminimalizovať Vaše obavy z narušenia bezpečnosti a dáta nikdy neopustia priestory Vašej firmy.

Aby sme zabezpečili Vašu absolútnu spokojnosť, DDRV je vybavené špeciálnym kamerovým systémom, ktorý nahráva celý proces skartácie. Nielenže sa celý postup nahráva, ale zosníma sa aj sériové číslo každého produktu, aby bola kontrola stopercentná. Na konci zákazník dostane správu s certifikátom o likvidácii podľa príslušných bezpečnostných štandardov.

Pre spoločnosti, ktoré preferujú ďalšie využitie svojich pevných diskov, ale stále chcú vymazať všetky dáta, ponúka CSI Lifecycle Europe možnosť vymazávania dát priamo pred očami zákazníka. Môžeme vyslať svojich školených pracovníkov s bezpečnostnou previerkou priamo k Vám do firmy, aby vykonali hromadné vymazanie dát z Vašich IT zariadení. Ako Zlatý partner firmy Blancco používame na tieto účely špičkový softvér ktorý pravidelne získava najvyššie certifikáty platné pre bezpečnostné zložky ako NATO, USA Department of Defense, NBÚ, atď. 

Prečo nepožiadať CSI Lifecycle Europe o cenovú ponuku na likvidáciu Vašich dát?